Tuleb viies Eesti ajalehtede kujunduskonkurss

Tallinn, 29. detsember 2003. Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond korraldavad viienda Eesti ajalehtede kujunduskonkursi, mille eesmärk on hinnata erinevaid lehekülgi ja kujunduselemente ajalehtedes ning seda, kuidas ajalehed arendavad oma visuaalset külge.

Konkurss on avatud kõigile ajalehtedele ning konkursile võib esitada võistlustöid kogu 2003. aastast. Ka seekord on võistluskategooriaid seitse (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed, infograafika ja avatud rühm).

Konkursi reeglites on sel aastal kaks muudatust. Esilehekülgede kategoorias ei koosne üks võistlustöö enam kolmest esiküljest, iga esikülg on eraldi võistlustöö ja neid võib konkursile saata vabal valikul. Natuke on tõusnud ka osavõtumaks. Nüüdne osavõtumaks iga võistlustöö eest on 220 kr (ajalehed levikuga üle 20 000) ja 140 kr (ajalehed levikuga alla 20 000).

Konkursile esitatavad võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 19. jaanuariks 2004, seitsmeliikmeline žürii hindab töid jaanuari lõpus.

Kujunduskonkursi reeglid on välja töötanud Vahur Kalmre, Tiit Hennoste ja Roosmarii Kurvits, konkursi läbiviija on Vahur Kalmre. Täielikud reeglid saadetakse ajalehtedele mõne aja pärast.

Rohkem infot: Vahur Kalmre, vahur.kalmre@postimees.ee.

EALL