Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 179
Pressinõukogu otsus 29.11.2007 | TAUNIV. SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Rain Tolgi kaebust...
Otsus nr 178
Pressinõukogu otsus 25.10.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Villu Reiljani kaebust...
Otsus nr 177
Pressinõukogu otsus 30.08.2007 | TAUNIV. Postimees online rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Eero Tilli ja...
Otsus nr 176
Pressinõukogu otsus 30.08.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kodakondsus- ja Migratsiooniameti...
Otsus nr 173
Pressinõukogu otsus 30.08.2007 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Nadežda Tšerkašina kaebust...
Otsus nr 172
Pressinõukogu otsus 07.06.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Toomas Alatalu kaebust...
Otsus nr 171
Pressinõukogu otsus 07.06.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kersti Kaasiku...
Otsus nr 170
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Nädaline ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Haivo Annivali kaebust...
Otsus nr 169
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Peeter Saari...
Otsus nr 165
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas AS Tänapäeva...
Otsus nr 164
Pressinõukogu otsus 10.05.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Eesti Kristlike Demokraatide...
Otsus nr 167
Pressinõukogu otsus 12.04.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Agu Remmelga kaebust...
Otsus nr 166
Pressinõukogu otsus 12.04.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiit Rebase...
Otsus nr 163
Pressinõukogu otsus 12.04.2007 | ÕIGEKSMÕISTEV. MK-Estonia ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Andrei Sokolovi kaebust...
Otsus nr 162
Pressinõukogu otsus 15.03.2007 | TAUNIV. Koit rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Heimar Lengi kaebust Koidus...