Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 130
Pressinõukogu otsus 19.04.2006 | TAUNIV. Linnaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Enn Rajasaare kaebust Linnalehes...
Otsus nr 129
Pressinõukogu otsus 19.04.2006 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Enn Rajasaare kaebust...
Otsus nr 131
Pressinõukogu otsus 22.03.2006 | TAUNIV. Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kodanik A.A. kaebust...
Otsus nr 128
Pressinõukogu otsus 22.03.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV. Võrumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Margo Hurda...
Otsus nr 126
Pressinõukogu otsus 15.02.2006 | TAUNIV. Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Taebla vallavanema Ülle...
Otsus nr 125
Pressinõukogu otsus 15.02.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV. Vesti Nedeli ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas saientoloogide hea...
Otsus nr 124
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Televisioon ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas saientoloogide hea...
Otsus nr 122
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV. Õpetajate Leht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiigrihüppe Sihtasutuse...
Otsus nr 121
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Delfi peatoimetaja Mart...
Otsus nr 119
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | TAUNIV. MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Anatoli Štšura kaebust MK-Estonias...
Otsus nr 120
Pressinõukogu otsus 15.12.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Narvskaja Gazeta ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Nadežda Sinjakova...
Otsus nr 118
Pressinõukogu otsus 15.12.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Antti Looduse...
Otsus nr 116
Pressinõukogu otsus 17.11.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Anne Kiudsoo...
Otsus nr 115
Pressinõukogu otsus 17.11.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Imre Sooääre...
Otsus nr 113
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Sillamäeski Vestnik ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas MTÜ Noorteliit...