Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 48
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Harjumaa ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Harjumaa...
Otsus nr 47
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV. Kesknädal rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Kesknädal rikkus...
Otsus nr 46
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV. Virumaa Nädalaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Nädalaleht...
Otsus nr 44
Pressinõukogu otsus 26.02.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Molodjož Estonii ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht...
Otsus nr 43
Pressinõukogu otsus 26.02.2004 | TAUNIV. Äripäev rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Äripäev rikkus...
Otsus nr 42
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees rikkus...
Otsus nr 38
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Agu Laiuse...
Otsus nr 36
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht...
Otsus nr 35
Pressinõukogu otsus 04.12.2019 | TAUNIV. SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht SL...
Otsus nr 32
Pressinõukogu otsus 04.12.2003 | TAUNIV. Pirita rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Pirita on...
Otsus nr 34
Pressinõukogu otsus 30.10.2003 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Äripäev...
Otsus nr 23
Pressinõukogu otsus 07.08.2003 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees...
Otsus nr 5
Pressinõukogu otsus 19.12.2002 | ÕIGEKSMÕISTEV. Koit ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas Fr. Tuglase nimelise...
Otsus nr 4
Pressinõukogu otsus 28.11.2002 | ÕIGEKSMÕISTEV. Molodjož Estonii ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinőukogu otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu...
Otsus nr 3
Pressinõukogu otsus 26.09.2002 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas Estover-Kaubanduse AS nõukogu...