Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 918
Pressinõukogu otsus 29.08.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Aini Härmi kaebust...
Otsus nr 917
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | TAUNIV. Delfi rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Aive Kolsari kaebust Delfis...
Otsus nr 916
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kristina Kuke...
Otsus nr 915
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas AS Hoolekandeteenused...
Otsus nr 914
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas OÜ ATKO Liinid...
Otsus nr 913
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Harju Elu ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Jüri Ehasalu...
Otsus nr 912
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas AS ATKO Bussiliinid...
Otsus nr 911
Pressinõukogu otsus 13.06.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas AS ATKO Bussiliinid...
Otsus nr 908
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimehe veeb ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Madis Süti...
Otsus nr 907
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Venekeelne Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Nikolai Degtjarenko...
Otsus nr 906
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | TAUNIV. Delfi rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Georgi Abuladze kaebust Delfis...
Otsus nr 904
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Martin Ruumeti...
Otsus nr 903
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | TAUNIV. Delfi rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas AS ATKO Bussiliinid kaebust...
Otsus nr 902
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | ÕIGEKSMÕISTEV. Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas AS Atko Liinid...
Otsus nr 901
Pressinõukogu otsus 29.05.2019 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas sotsiaalministeeriumi kaebust Postimehes 11....