Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 122
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV. Õpetajate Leht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiigrihüppe Sihtasutuse...
Otsus nr 121
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Delfi peatoimetaja Mart...
Otsus nr 119
Pressinõukogu otsus 18.01.2006 | TAUNIV. MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Anatoli Štšura kaebust MK-Estonias...
Otsus nr 120
Pressinõukogu otsus 15.12.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Narvskaja Gazeta ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Nadežda Sinjakova...
Otsus nr 118
Pressinõukogu otsus 15.12.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Antti Looduse...
Otsus nr 116
Pressinõukogu otsus 17.11.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Anne Kiudsoo...
Otsus nr 115
Pressinõukogu otsus 17.11.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Imre Sooääre...
Otsus nr 113
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Sillamäeski Vestnik ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas MTÜ Noorteliit...
Otsus nr 111
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | TAUNIV. Ajakiri Saldo rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tallinna Äripanga kaebust...
Otsus nr 106
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lembit Kalevi kaebust...
Otsus nr 112
Pressinõukogu otsus 29.09.2005 | TAUNIV. Lääne-Harju Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiiu Metsa kaebust...
Otsus nr 109
Pressinõukogu otsus 29.09.2005 | TAUNIV. Gorod rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kirde-Eesti Ettevõtjate Liidu kaebust...
Otsus nr 110
Pressinõukogu otsus 18.08.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lääne Maavalitsuse...
Otsus nr 108
Pressinõukogu otsus 18.08.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas OÜ Esra...
Otsus nr 107
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Rain Raimo kaebust...