Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 102
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Mailis Repsi kaebust Postimehes...
Otsus nr 101
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Elmar Kuusi kaebust Postimehe...
Otsus nr 104
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Rein Küttimi kaebust...
Otsus nr 99
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Viktoria Lukatsi kaebust...
Otsus nr 98
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Spordiklubi Noorus...
Otsus nr 96
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Lääne-Harju Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Toomas Rossi...
Otsus nr 91
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | TAUNIV. Narva rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Andrus Tamme kaebust ajalehes...
Otsus nr 94
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Televisioon ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Marko Kreisi...
Otsus nr 93
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Evelin Ilvese kaebust...
Otsus nr 92
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lembit Ülperi...
Otsus nr 90
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Pavel Gammeri kaebust...
Otsus nr 83
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Toiran OÜ kaebust...
Otsus nr 88
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | TAUNIV. SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Meelis Atoneni kaebust...
Otsus nr 86
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tanel Treima...
Otsus nr 85
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kaarel Tarandi kaebust...