Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 76
Pressinõukogu otsus 20.01.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiina Tiitso kaebust...
Otsus nr 78
Pressinõukogu otsus 09.12.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Pedagoogikaülikooli kaebust ajalehes...
Otsus nr 75
Pressinõukogu otsus 09.12.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. MK-Estonija ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Diana Svjatovetsi kaebust...
Otsus nr 74
Pressinõukogu otsus 11.11.2004 | TAUNIV. Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tanel Treima kaebust...
Otsus nr 73
Pressinõukogu otsus 11.11.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Ilmar Kleisi kaebust...
Otsus nr 70
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | TAUNIV. Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Erja Järvise kaebust...
Otsus nr 68
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Gunnar Loho...
Otsus nr 66
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Georgi Kirsimaa...
Otsus nr 62
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiit Hallikma kaebust...
Otsus nr 60
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kaitsejõudude Peastaabi kaebust...
Otsus nr 71
Pressinõukogu otsus 09.09.2004 | TAUNIV. Vesti Dnja rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Eesti Ametiühingute Keskliidu...
Otsus nr 67
Pressinõukogu otsus 09.09.2004 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Aivar Pihlaku kaebust...
Otsus nr 72
Pressinõukogu otsus 09.09.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Keskkonnaministeeriumi kaebust...
Otsus nr 65
Pressinõukogu otsus 19.08.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tapa Väljaõppekeskuse...
Otsus nr 63
Pressinõukogu otsus 19.08.2004 | TAUNIV. Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebust...