Tiraažid 2004

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2004

Väljaande keskmine palgakulu
töötaja kohta kuus
1 039 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 21 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev)

Kogukäive (000 EUR)
29 100
Reklaamikäive (000 EUR)
14 300
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
6 200
Reklaamikäive (000 EUR)
3 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Den za Dnjom, Eesti Ekspress, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht)

Kogukäive (000 EUR)
6 600
Reklaamikäive (000 EUR)
4 500
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
41 900
Reklaamikäive (000 EUR)
21 800
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede toimetuste töötajad

Kokkuvõte 21 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
758
Maakonnalehed
262
Töötajaid kokku
1 020
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)