Tiraažid 2018

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

Ajakirjad

Eesti ajalehetööstus 2018

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2018
1 200 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 34 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)

Kogukäive (000 EUR)
39 200
Reklaamikäive (000 EUR)
22 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
9 400
Reklaamikäive (000 EUR)
4 200
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)

Kogukäive (000 EUR)
8 500
Reklaamikäive (000 EUR)
3 300
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
57 500
Reklaamikäive (000 EUR)
30 500
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 34 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
547
Maakonnalehed
187
Tasuta lehed
11
Ajakirjanikke kokku
745
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)