Tiraažid 2010

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2010

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2010
776 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)

Kogukäive (000 EUR)
27 500
Reklaamikäive (000 EUR)
11 800
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
8 600
Reklaamikäive (000 EUR)
3 700
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas, Vestnik ZOZ)

Kogukäive (000 EUR)
8 900
Reklaamikäive (000 EUR)
3 900
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
900
Reklaamikäive (000 EUR)
800
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
45 900
Reklaamikäive (000 EUR)
20 200
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
464
Maakonnalehed
222
Tasuta lehed
20
Ajakirjanikke kokku
706
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)