Tiraažid 2015

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Ajakirjad

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2015

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2015
916 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)

Kogukäive (000 EUR)
29 000
Reklaamikäive (000 EUR)
13 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
9 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom/venekeelne Postimees, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)

Kogukäive (000 EUR)
11 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
50 000
Reklaamikäive (000 EUR)
22 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
551
Maakonnalehed
208
Tasuta lehed
3
Ajakirjanikke kokku
762
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)