Tiraažid 2008

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

Eesti ajalehetööstus 2008

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2008
913 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)

Kogukäive (000 EUR)
44 200
Reklaamikäive (000 EUR)
21 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
11 900
Reklaamikäive (000 EUR)
6 600
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)

Kogukäive (000 EUR)
13 300
Reklaamikäive (000 EUR)
7 800
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 900
Reklaamikäive (000 EUR)
1 900
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
71 400
Reklaamikäive (000 EUR)
37 300
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
614
Maakonnalehed
295
Tasuta lehed
33
Ajakirjanikke kokku
942
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)