Tiraažid 2017

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Ajakirjad

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2017

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2017
985 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 33 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)

Kogukäive (000 EUR)
37 000
Reklaamikäive (000 EUR)
22 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
9 000
Reklaamikäive (000 EUR)
6 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)

Kogukäive (000 EUR)
9 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
56 000
Reklaamikäive (000 EUR)
33 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 33 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
461
Maakonnalehed
201
Tasuta lehed
8
Ajakirjanikke kokku
670
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)