Tiraažid 2009

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2009

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2009
819 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 42 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)

Kogukäive (000 EUR)
32 500
Reklaamikäive (000 EUR)
13 800
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
10 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 300
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas, Vestnik ZOZ)

Kogukäive (000 EUR)
9 500
Reklaamikäive (000 EUR)
4 500
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 100
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
53 500
Reklaamikäive (000 EUR)
23 800
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 42 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
544
Maakonnalehed
262
Tasuta lehed
23
Ajakirjanikke kokku
829
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)