Tiraažid 2011

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2011

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2011
817 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 38 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, venekeelne Postimees)

Kogukäive (000 EUR)
27 000
Reklaamikäive (000 EUR)
12 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
8 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas, Vestnik ZOZ)

Kogukäive (000 EUR)
9 000
Reklaamikäive (000 EUR)
5 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
45 000
Reklaamikäive (000 EUR)
22 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 38 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
436
Maakonnalehed
205
Tasuta lehed
27
Ajakirjanikke kokku
668
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)