Tiraažid 2006

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2006

Väljaande keskmine palgakulu
töötaja kohta kuus
1 026 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev, Vesti Dnja, Molodjozh Estonii, venekeelne Postimees)

Kogukäive (000 EUR)
38 100
Reklaamikäive (000 EUR)
21 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
9 200
Reklaamikäive (000 EUR)
4 700
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, ME Subbota)

Kogukäive (000 EUR)
15 300
Reklaamikäive (000 EUR)
7 100
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 500
Reklaamikäive (000 EUR)
1 500
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
64 100
Reklaamikäive (000 EUR)
34 200
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede toimetuste töötajad

Kokkuvõte 43 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
968
Maakonnalehed
381
Tasuta lehed
53
Töötajaid kokku
1 402
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)