Tiraažid 2007

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2007

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2007
862 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 46 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev, Vesti Dnja, Molodjozh Estonii, venekeelne Postimees)

Kogukäive (000 EUR)
45 400
Reklaamikäive (000 EUR)
24 200
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
11 500
Reklaamikäive (000 EUR)
6 600
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Den za Dnjom, ME Subbota, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)

Kogukäive (000 EUR)
14 300
Reklaamikäive (000 EUR)
9 200
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
2 100
Reklaamikäive (000 EUR)
2 100
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
73 300
Reklaamikäive (000 EUR)
42 100
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 46 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
671
Maakonnalehed
179
Tasuta lehed
37
Ajakirjanikke kokku
987
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)