Tiraažid 2005

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

WP Data Tables

Eesti ajalehetööstus 2005

Väljaande keskmine palgakulu
töötaja kohta kuus
975 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht, Äripäev, Vesti Dnja, Molodjozh Estonii)

Kogukäive (000 EUR)
34 800
Reklaamikäive (000 EUR)
18 500
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
8 000
Reklaamikäive (000 EUR)
3 900
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Sirp, Terviseleht, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti)

Kogukäive (000 EUR)
9 700
Reklaamikäive (000 EUR)
5 800
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
52 600
Reklaamikäive (000 EUR)
26 200
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede toimetuste töötajad

Kokkuvõte 41 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
994
Maakonnalehed
353
Töötajaid kokku
1 404
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)