Tiraažid 2016

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes

Põhineb trükikodade andmetel.

Ajalehed

Ajakirjad

Eesti ajalehetööstus 2016

Toimetuse töötaja keskmine kuutöötasu 2016
939 €
Liikmeslehtede käive

Kokkuvõte 37 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised päevalehed

(Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)

Kogukäive (000 EUR)
36 000
Reklaamikäive (000 EUR)
20 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Maakonnalehed
Kogukäive (000 EUR)
9 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Üleriigilised nädalalehed

(Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Komsomlskaja Pravda Põhja-Euroopas)

Kogukäive (000 EUR)
7 000
Reklaamikäive (000 EUR)
4 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Tasuta lehed
Kogukäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäive (000 EUR)
1 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Ajalehed kokku
Kogukäive (000 EUR)
53 000
Reklaamikäive (000 EUR)
29 000
Reklaamikäibe osakaal
kogukäibest
Liikmeslehtede ajakirjanikud

Kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal

Üleriigilised lehed
533
Maakonnalehed
203
Tasuta lehed
11
Ajakirjanikke kokku
747
Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

Allikas | Eesti Meediaettevõtete Liit

Päevalehtede aasta keskmine tiraaž (000)

4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed

Chart by Visualizer
 

1-3 korda nädalas ilmuvate lehtede aasta keskmine tiraaž (000)

 

Chart by Visualizer