Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 94
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Televisioon ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Marko Kreisi...
Otsus nr 93
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Evelin Ilvese kaebust...
Otsus nr 92
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lembit Ülperi...
Otsus nr 90
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Pavel Gammeri kaebust...
Otsus nr 83
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Toiran OÜ kaebust...
Otsus nr 88
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | TAUNIV. SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Meelis Atoneni kaebust...
Otsus nr 86
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tanel Treima...
Otsus nr 85
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kaarel Tarandi kaebust...
Otsus nr 82
Pressinõukogu otsus 24.03.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Aivo Õuna...
Otsus nr 81
Pressinõukogu otsus 10.02.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Orsent OÜ...
Otsus nr 80
Pressinõukogu otsus 10.02.2005 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Hubert Hirve kaebust...
Otsus nr 77
Pressinõukogu otsus 20.01.2005 | TAUNIV. Vesti Nedeli rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas justiitsministeeriumi kaebust Vesti...
Otsus nr 76
Pressinõukogu otsus 20.01.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiina Tiitso kaebust...
Otsus nr 78
Pressinõukogu otsus 09.12.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Pedagoogikaülikooli kaebust ajalehes...
Otsus nr 75
Pressinõukogu otsus 09.12.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. MK-Estonija ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Diana Svjatovetsi kaebust...