Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 58
Pressinõukogu otsus 27.05.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Serverette OÜ kaebust...
Otsus nr 57
Pressinõukogu otsus 27.05.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas CV Keskuse kaebust...
Otsus nr 52
Pressinõukogu otsus 29.04.2019 | TAUNIV. Krengolmski Prospekt rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Krengolmski...
Otsus nr 50
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht...
Otsus nr 53
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | TAUNIV. Lääne-Harju Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Lääne-Harju...
Otsus nr 55
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et Eesti...
Otsus nr 49
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees rikkus...
Otsus nr 48
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Harjumaa ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Harjumaa...
Otsus nr 47
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV. Kesknädal rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Kesknädal rikkus...
Otsus nr 46
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV. Virumaa Nädalaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Nädalaleht...
Otsus nr 44
Pressinõukogu otsus 26.02.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Molodjož Estonii ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht...
Otsus nr 43
Pressinõukogu otsus 26.02.2004 | TAUNIV. Äripäev rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Äripäev rikkus...
Otsus nr 42
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees rikkus...
Otsus nr 38
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Agu Laiuse...
Otsus nr 36
Pressinõukogu otsus 15.01.2004 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht...