Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 106
Pressinõukogu otsus 13.10.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lembit Kalevi kaebust...
Otsus nr 112
Pressinõukogu otsus 29.09.2005 | TAUNIV. Lääne-Harju Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tiiu Metsa kaebust...
Otsus nr 109
Pressinõukogu otsus 29.09.2005 | TAUNIV. Gorod rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Kirde-Eesti Ettevõtjate Liidu kaebust...
Otsus nr 110
Pressinõukogu otsus 18.08.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Lääne Maavalitsuse...
Otsus nr 108
Pressinõukogu otsus 18.08.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas OÜ Esra...
Otsus nr 107
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Rain Raimo kaebust...
Otsus nr 103
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV. Meie Maa rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas kaebust Meie Maas...
Otsus nr 102
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Mailis Repsi kaebust Postimehes...
Otsus nr 101
Pressinõukogu otsus 16.06.2005 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Elmar Kuusi kaebust Postimehe...
Otsus nr 104
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Rein Küttimi kaebust...
Otsus nr 99
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Viktoria Lukatsi kaebust...
Otsus nr 98
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Spordiklubi Noorus...
Otsus nr 96
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Lääne-Harju Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Toomas Rossi...
Otsus nr 91
Pressinõukogu otsus 19.05.2005 | TAUNIV. Narva rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Andrus Tamme kaebust ajalehes...
Otsus nr 94
Pressinõukogu otsus 21.04.2005 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Televisioon ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Marko Kreisi...