Pressinõukogu otsused

Pressinõukogu otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

Ajalehed kohustuvad avaldama tauniva otsuse. Pressinõukogu otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama tauniva otsuse artikli juures, mille puhul Pressinõukogu rikkumise tuvastas ja lisaks viitama otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama tauniva otsuse eetris. Kõik otsused avaldatakse internetis Eesti Meediaettevõtete Liiidu koduleheküljel Pressinõukogu rubriigis.

Otsus nr 71
Pressinõukogu otsus 09.09.2004 | TAUNIV. Vesti Dnja rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Eesti Ametiühingute Keskliidu...
Otsus nr 67
Pressinõukogu otsus 09.09.2004 | TAUNIV. Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Aivar Pihlaku kaebust...
Otsus nr 72
Pressinõukogu otsus 09.09.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Keskkonnaministeeriumi kaebust...
Otsus nr 65
Pressinõukogu otsus 19.08.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Tapa Väljaõppekeskuse...
Otsus nr 63
Pressinõukogu otsus 19.08.2004 | TAUNIV. Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebust...
Otsus nr 59
Pressinõukogu otsus 08.08.2004| ÕIGEKSMÕISTEV. Tartu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Tartu...
Otsus nr 56
Pressinõukogu otsus 08.07.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Pärnu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht...
Otsus nr 54
Pressinõukogu otsus 08.07.2004 | TAUNIV. Vesti rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Vesti rikkus...
Otsus nr 58
Pressinõukogu otsus 27.05.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas Serverette OÜ kaebust...
Otsus nr 57
Pressinõukogu otsus 27.05.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu arutas CV Keskuse kaebust...
Otsus nr 52
Pressinõukogu otsus 29.04.2019 | TAUNIV. Krengolmski Prospekt rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Krengolmski...
Otsus nr 50
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht...
Otsus nr 53
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | TAUNIV. Lääne-Harju Ekspress rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Lääne-Harju...
Otsus nr 55
Pressinõukogu otsus 29.04.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV. Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et Eesti...
Otsus nr 49
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV. Postimees rikkus head ajakirjandustava. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees rikkus...